Kod dizajna i pripreme posebnu pažnju usmeravamo na pružanje informacija u sažetoj i organizovanoj formi. Sve vrste publikacija, brošure, oglasna rešenja, priručnici, rešenja za izloge, prodavnice i kancelarije – prenose poruke klijenata u najboljim dizajnerskim rešenjima.

Detaljnije

Dizajn i priprema za štampu

New Assist poseduje mašine za štampu i doradu štampanog materijala, kao i stručne zaposlene koji ovaj proces realizuju po najvišim standardima. Štampamo na folijama, papiru, polipropilenu, ciradi i svim drugim materijalima i izrađujemo grafike velikih formata. Ovo nam omogućuje da klijentima nudimo veoma brzu realizaciju posla po sistemu „ključ u ruke”.

Detaljnije

Štampa

Naš postupak brendiranja počinje mnogo pre samog postavljanja reklamnog materijala. Pozicije se fotografišu, uzmu se dimenzije, a naš tehnički tim „snimi“ prostor i da predloge materijala u skladu sa tehničkom izvodljivošću na terenu. Zatim, dizajnerski tim New Assist-a kreira predloge koje vizualizuje i klijentu se prezentuju prikazi predloga konačnog izgleda pozicija. Tek nakon dobijenog odobrenja, izrađuje se reklamni materijal, koji se odmah potom i montira, a klijent dobija upravo ono što je i video i odobrio kao predlog.

Detaljnije

Brendiranje i montaža

Agencija New Assist će u organizaciji specijalnih događaja uvek voditi računa o "dodatnoj vrednosti" a u skladu sa potrebama klijenta - seminari, događaji za novinare, sportske ceremonije, događaji za klijente i zaposlene, nastupi na sajmovima, prezentacije, dešavanja za poslovne partnere.

Detaljnije

Specijalni događaji za klijente

Gete je rekao da svaka smela ideja u početku izgleda kao ludost a Džon Kenedi da čovek može da umre, nacije se uzdižu i padaju ali ideja i dalje živi. Misao Viktora Igoa je da postoji samo jedna stvar jača od svih oružja na svetu, a to je ideja čije vreme tek dolazi. Mi kažemo da jedan slogan ili ideja može prodati vaš proizvod. Imamo slogan i ideju baš za taj proizvod.

Detaljnije

Internet marketing i kreativne kampanje

Pomažemo u pripremi, nabavljamo i izrađujemo sve vreste promotivnih materijala – priveske, kalendare, olovke, usb stikove, brošure i druge reklamne materijale.

Detaljnije

Izrada promotivnih materijala
Event Marketing (Specijalni događaji)

Veliki broj ljudi koji čitaju ove redove prisustvovali su koktelima, seminarima, sportskim ceremonijama, sajmovima, prezentacijama, izložbama ili događajima za klijente i zaposlene. Neki su i učestvovali u njima, ali je mali broj onih koji su ih organizovali. Za planiranje i organizaciju ovih jedinstvenih dešavanja potrebne su posebne veštine. Dokazani rezultati našeg tima u ovoj oblasti, govore u prilog jedinstvenom pristupu, efikasnosti i konkurentnosti u cenama usluge koju pruža New Assist. Bez obzira koji tip dešavanja je u pitanju agencija New Assist će u organizaciji specijalnih događaja uvek voditi računa o tome da sve potrebe klijenta budu zadovoljene. Smanjićemo rizik na najmanju moguću meru i brinuti o tome da učesnici i publika osete maksimalno zadovoljstvo.


Brendiranje i montaža

Naš postupak brendiranja počinje mnogo pre samog postavljanja reklamnog materijala. Pozicije se fotografišu, uzmu se dimenzije, a naš tehnički tim „snimi“ prostor i da predloge materijala u skladu sa tehničkom izvodljivošću na terenu. Zatim, dizajnerski tim New Assist-a kreira predloge koje vizualizuje i klijentu se prezentuju prikazi predloga konačnog izgleda pozicija. Tek nakon dobijenog odobrenja, izrađuje se reklamni materijal, koji se odmah potom i montira, a klijent dobija upravo ono što je i video i odobrio kao predlog.


Internet marketing i kreativne kampanje

Gete je rekao da svaka smela ideja u početku izgleda kao ludost a Džon Kenedi da čovek može da umre, nacije se uzdižu i padaju ali ideja i dalje živi. Misao Viktora Igoa je da postoji samo jedna stvar jača od svih oružja na svetu, a to je ideja čije vreme tek dolazi. Mi kažemo da jedan slogan ili ideja može prodati vaš proizvod. Imamo slogan i ideju baš za taj proizvod.


Dizajn

Grafički dizajn predstavlja veštinu kombinovanja teksta i slika u reklamama, magazinima i knjigama. Dizajniramo sve vrste publikacija (časopisi, novine, knjige, plakate), brošure, priručnike, rešenja za izloge, prodavnice i kancelarije, logotype - na visokom estetskom nivou. Garantujemo da će vaša poruka biti uobličena sa ukusom. Štampani materijali, pogotovu ako se radi o promociji vaših brendova, pružaju sve informacije o proizvodu ili uslugama za potrošače. Naš tim asistiraće vam u osmišljavanju prostora i svim vrstama dizajna.


Štampa i dorada

New Assist poseduje mašine za štampu i doradu štampanog materijala, kao i stručne zaposlene koji ovaj proces realizuju po najvišim standardima. Štampamo na folijama, papiru, polipropilenu, ciradi i svim drugim materijalima i izrađujemo grafike velikih formata. Ovo nam omogućuje da klijentima nudimo veoma brzu realizaciju posla po sistemu „ključ u ruke”.


Promotivni materijali

Reklamnim artiklima ostvarujete prisutnost na tržištu i prednost nad konkurencijom. Promocija putem promotivnih materijala predstavlja važan deo marketinškog obraćanja vašim postojećim i potencijalnim klijentima. Pomažemo u pripremi i izrađujemo sve vrste promotivnih materijala – priveske, kalendare, olovke, usb stikove, hemijske olovke, brošure i druge reklamne materijale. Naši zaposleni su istovremeno vaši saradnici, i radeći zajedno definišemo sadržaj materijala koji su u potpunosti u skladu sa vašim ključnim komunikacionim porukama prema svakoj od ciljanih javnosti.